GHFS jun2008 25prc

XenarthraXS
De Xenarthra is de orde van dieren die luiaarden (2 soorten), gordeldieren (9 soorten) en miereneters (3 soorten) omvat. Het Xenarthraprogramma van de stichting houdt zich bezig met de opvang, verzorging, rehabilitatie en vrijlating van deze dieren. Dit houdt in dat verweesde en in nood verkerende dieren tijdelijk worden geadopteerd.

De missie van dit programma is:

Het instandhouden en beschermen van Xenarthra en hun leefgebied in Suriname door middel van opvang,rehabilitatie, educatie en voorlichting.

 

De algemene doelen van dit programma zijn:

●Opvang en Rehabilitatie van Xenarthra

●Educatie en Informatie

●Habitatbescherming

specifieke doelen:

●Professionaliseren van de zorg en opvang

●Aanleg, onderhoud en bemanning van een professioneel opvangcentrum

●Kenniscentrum voor opvang en in situ behoud