GHFS jun2008 25prc

Het Green Heritage Fund Suriname heeft zijn activiteiten in een aantal programma's georganiseerd die zijn opgenomen in een masterplan. Dit masterplan beschrijft de algemene doelen van elk programma en de belangrijke mijlpalen. Hoewel het een tienjarenplan is, wordt het masterplan regelmatig bijgewerkt, waarbij sommige activiteiten komen te vervallen en nieuwe activiteiten worden gepland. Op basis van het masterplan en actuele thema's stelt het Green Heritage Fund elk jaar een ambitieus activiteitenplan samen. Indien u meer wilt weten over de verschillende programma's kan u verder lezen op de betreffende pagina.

Het Green Heritage Fund is actief op de volgende gebieden van in totaal 7 programma's: het Xenarthraprogramma, het dolfijnenprogramma, educatie en informatie, onderzoek en duurzaam gebruik, cultuur en gemeenschappen, milieueffectenmonitoring, institutionele ontwikkeling.