GHFS jun2008 25prc

Edufomatie

Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op het bevorderen van het bewustzijn en het begrip van het algemeen publiek voor milieuvraagstukken. Meer in het algemeen zijn zij gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het behoud en het wijs gebruik van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in Suriname.

De missie van dit programma is:

Het opzetten en onderhouden van een gedegen educatie- en informatieprogramma voor de verschillende doelgroepen van het algemeen publiek over natuurbehoud en milieuvraagstukken.

 

Het algemene doel van dit programma is:

Door educatie (formele en informele trainingen) en informatie zorgen voor een burgerij die beter is geinformeerd over de waarden van natuurbehoud waarbij een natuurbehoudsethiek wordt geinstitutionaliseerd.

specifieke doelen:

●Verzorgen van gastlessen op scholen en instituten op alle niveaus en betrekken van de burgerij in wetenschapsbeoefening ter bevordering van het milieu.

●Formele training en educatie van vrijwilligers bevorderen en facilieren.

●Het verzorgen van trainingen voor de vrijwilligers.

●Samenwerkingen aangaan met nationale en internationale actoren voor het verzorgen van educatie

●Publiceren van nieuwswaardige feiten met betrekking tot de GHFS via de media en de GHFS nieuwsbrief

● Verzorgen van publieke informatieve bijeenkomsten over milieuvraagstukken.

● Kennisuitwisseling bewerkstelligen tussen de vrijwilligers en belangrijke nationale en internationale actoren op het gebied van natuurbehoud.