GHFS jun2008 25prc

Dolphins

Sinds 2005 wordt door een groep lokale vrijwilligers basisdata verzameld over de Sotalia guianensis wilde dolfijnenpopulatie in de monding van de Suriname Rivier. Het dolfijnenprogramma houdt zich bezig met basisdata verzameling, training van vrijwilligers en andere stakeholders, educatie en informatievoorziening naar het algemeen publiek.

De missie van dit programma is:

Het opzetten en onderhouden van een gedegen gemeenschapsmonitoringsprogramma, educatie van het publiek over behoud van dolfijnen en de bescherming van de populatie van wilde dolfijnen in Suriname.

 IMG 0748 bird

Het algemene doel van dit programma is:

het beschermen van de populatie van wilde dolfijnen door het opzetten en onderhouden van een gedegen gemeenschapsmonitoring programma dat bijdraagt tot de besluitvorming betreffende het estuarium van de Suriname Rivier.

specifieke doelen:

●Vergroten van de kennis over de habitat van de wilde dolfijnen en de populaties van het estuarium van de Suriname Rivier voor het ondersteunen van geïnformeerde besluitvorming over het milieu.

●Lokale actoren betrekken bij de educatie over dolfijnen en de ecosystemen van het estuarium.

●Het verbeteren van de lange-termijn duurzaamheid van het dolfijnenprogramma.

● Publiek de bescherming van de wilde dolfijnen in Suriname bepleiten evenals het estuarium als ecosysteem.

● Bevorderen van het behoud van het mariene milieu in het algemeen en duurzame middelen van bestaan waarbij een aanpak wordt gebruikt gebaseerd op het ecosysteem.

● Meer kennisuitwisseling bewerkstelligen tussen belangrijke nationale en internationale actoren op het gebied van walvisachtigen en natuurbehoud.

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31